Minimální ekonomický standard, Minimální mzda

Minimální Ekonomický Standard – MES

je to standard životní úrovně občanů ve společnosti využívající SES. V závislosti od úspěšného nebo neúspěšného rozvoje společnosti se „náplň“ tohoto standardu mění.

Výchozí ekonomický standard je charakterizován níže uvedeným:

  • právo na práci (ne povinnost pracovat)
  • právo na důstojné bydlení v bytě I. kategorie – pro ty, kdo pracují nebo chtějí pracovat
  • úplné ekonomické zabezpečení dětí a mládeže do 26 let, pokud studují
  • právo dětí a mládeže do 26 let, pokud studují na odpovídající obytnou plochu
  • právo na důstojnou mzdu – pro ty kdo pracují nebo chtějí pracovat
  • ekonomické zabezpečení osob, které chtějí pracovat
  • ekonomické zabezpečení osob, které nechtějí pracovat – 25% Minimální mzdy (MM)
  • úplné a bezplatné zdravotní zaopatření
  • úplné ekonomické zabezpečení v době nemoci
  • nárok na důstojnou penzi – nejméně ve výši MM, max. ve výši dvojnásobku MM

Minimální Mzda – MM

Minimální mzda je základním ekonomickým nástrojem, provazujícím životy všech občanů a subjektů společnosti využívající SES. Veškeré odměňování v SES se děje skrze MM násobenou odpovídajícím koeficientem K, který má hodnotu od 1 výše s tím, že ve veřejném sektoru (řízení společnosti, obce, města, kraje …) je tento koeficient K omezen shora hodnotou pro ocenění mzdy nejvyššího představitele (prezidenta – například hodnotou 5, t.j. pětinásobku MM). Zdola je vždy omezen hodnotou 1 – nikdo ve společnosti, kdo pracuje nebo chce pracovat nemůže pobírat mzdu nižší než je MM, protože tato hodnota zároveň garantuje každému takovému občanu dosažení na Minimální ekonomický standard.

V soukromém sektoru se horní hodnota koeficientu K nereguluje. Dolní mez nesmí být nižší než 1.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *