Co je Soběstačný ekonomický systém – SES?

SES je prostředí, vytvořené zakladatelem – obcí, městem, okresem, krajem nebo z úrovně vlády republiky.

Toto prostředí se zakládá – tvoří – za účelem vzájemné spolupráce všech občanů a subjektů společnosti, bez ohledu na jejich náboženské, politické či ideologické smýšlení. Díky nastaveným záporným zpětným vazbám se život a činnost občanů a subjektů společnosti i v tvrdém podnikatelském tržním prostředí odehrává na základě vzájemné spolupráce a podpory, i když si to mnozí, materiálně orientovaní občané ani neuvědomují.

Toto prostředí je charakterizováno jako REÁLNÁ EKONOMIKA, kde virtuální ekonomické transakce nemají vůbec smysl, jeho součástí ne BEZÚROČNÝ FINANČNÍ SYSTÉM, je charakterizováno tím, že ho nemůže nikdo ani „převzít“ ani nijak jinak mocensky „ovládnout“, je vždy a za všech okolností řízeno všemi občany společnosti (na úrovni zakladatele).

Toto prostředí je charakteristické celospolečenským vlastnictvím peněz, jedinou funkcí peněz – prostředek směny. Peníze nejsou ani zbožím, ani uchovatelem hodnoty ani ničím jiným – jedině a jen prostředkem směny.

Peníze vlastní celá společnost – na úrovni zakladatele – občané a subjekty společnosti – prostředí SES vlastní na svých účtech NÁROKY NA PENĚŽNÍ PLNĚNÍ, které jim garantují možnost využití odpovídající hodnoty (1:1) v měně společnosti na uskutečnění jakékoliv reálné transakce, kterou chtějí uskutečnit.

Měna je ve vlastnictví společnosti.

Podrobněji v jiném příspěvku.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *